TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején is az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a (továbbiakban Gyvt.) szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül biztosítja a gyermekek számára 2020. március 30. hétfőtől.

Március 16-a óta iskolán kívüli oktatás folyik, de tanítási szünet nem lett elrendelve, ezért az étkezések megrendelése a szokásos módon történik továbbra is.

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést, ebédet tud biztosítani az általános iskolás gyerekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben. Az elkészült ételeket az intézmény alábbi 4 főzőkonyháján vehetik át minden nap 11-14 óráig:

 1. sz. Iskolacentrum Központi Konyha (Békéscsaba, Gyulai út 53-57.)
 2. sz. Általános Iskolai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.)
 3. sz. Óvodai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Orosházi út 32.)
 4. sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha (Békéscsaba, Trefort u. 2/1.)

Kérjük a szülőket írásban nyilatkozzanak, ha igénylik a szolgáltatást!

Az igények leadásának határideje: 2020. március 26. délelőtt 09:00 óra

 Az írásbeli nyilatkozatban jelölje meg

 • gyermeke nevét, osztályát
 • valamint azt, hogy melyik főzőkonyhán szeretnék az ételt átvenni.

Ennek megfelelően tudják az adott telephelyre az adagszámot biztosítani.

Írásbeli nyilatkozatukat, kérelmüket a következő email címekre juttassák el: erzsebethelyiugyvitel@gmail.com

A kedvezmények továbbra is a szokásos módon igénybe vehetők. Az étkezési térítési díjakat elsősorban átutalással kéjük rendezni, akinek erre nincs lehetősége azt a szülőt értesíteni fogják a készpénzes illetőleg bankkártyás fizetés módjáról és helyéről.

További információkat Szénásiné Gyeraj Mária ügyintézőtől a következő telefonszámon kaphatnak: 06 (20) 239-08-18

A speciális/diétás étkezési igényeket is kérjük 2020. március 26-án délelőtt 9:00-ig a fent megadott elektronikus levélcímre elküldeni.

A jelenlegi helyzetben csak laktóz- és gluténszegény diétát tudunk biztosítani az erre rászoruló tanulók részére.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Petri Hajnalka
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS-GYERMEKÉTKEZTETÉS-IGÉNYBEVÉTELÉNEK-MÓDJÁRÓL.pdf

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Mától életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend.
Pedagógusaink folyamatosan készítik terveiket, mely alapján folyik majd a tanítás.
Kérem Önöket, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy a mai napon a Kréta faliújságra kitett üzenetünkre kérésünknek megfelelő módon reagálnak a megadott határidőn belül.

A kommunikáció elsődleges színtere a KRÉTA, e mellett a kollégáim folyamatosan hozzák létre a Microsoft Teams osztályait, csoportjait. Ezek mellett a már meglévő, osztály, közösségi csoportok továbbra is működnek.

Terveink szerint a tanulók a holnapi naptól kapják meg az e heti feladataikat. Kérem, továbbra is folyamatosan figyeljék elektronikus elérhetőségeinket, (Kréta, iskolai honlap, Facebook)!

Közös feladatunkat eredményesen csak az Önök támogatásával, segítségével tudjuk megvalósítani.

Az intézmény munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Ez idő alatt telefonos kapcsolattartás működik. (Madách utca: 06 66 326 218, Rózsa utca: 06 66 327 085)

Tisztelettel: Petri Hajnalka
                   intézményvezető

2020.03.16.

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

2020. március 16-án (hétfőn) új oktatási munkarend lép életbe: a digitális munkarend, mely lehetővé teszi, hogy a tanévet a tervek szerint be lehessen fejezni. Hétfőtől a tanulók nem látogathatják a nevelési-oktatási intézményeket. Olyan oktatási mód kerül bevezetésre, amely a személyes találkozást nem igényli, ennek kidolgozása folyamatban van. A módszertani ajánlásban kerül pontosan meghatározásra, hogy mi a pedagógusok és mi a diákok feladata, hogyan kell eljárni, amelyet természetesen megosztunk Önökkel. Tanulóink iskolában maradt felszerelésüket a hétfői napon átvehetik. Amennyiben szükséges lesz, kiscsoportos felügyeleti rend kerül kialakításra azoknak a tanulóknak, akiknek szülei indokolt esetben nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, de a legjobb megoldás az, ha minden diák otthon marad. Ennek részletes szabályozása nem jelent még meg, mihelyt ez ügyben lesz kidolgozott eljárásrend tájékoztatást adunk. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent, kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot. Kérem, kövessék figyelemmel a híradásokat, az intézmény Facebook oldalát és a honlapunkat.

Petri Hajnalka Intézményvezető

Tájékoztatás szülők részére

Tisztelt Szülők/Gondviselők!  

A Klebelsberg Központ az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai közoktatási intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:
 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiéniás szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
 • Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) – Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor minden esetben értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.
A Klebelsberg Központ folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, folyamatosan kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mint az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

VIII. Kortárs Versmondó Verseny

Március 6-án Békéscsabán, több helyszínen került megrendezésre a VIII. Kortárs Versmondó verseny, ahol Nagyálmos Ildikó erdélyi költőnő költeményeiből választott művet adtak elő a versenyzők.
Iskolánkat több korcsoportban is szép számmal képviselték tanulóink, akik arany-, ezüst- és bronzfokozatú minősítést érdemeltek ki. Versenyzőinknek gratulálunk!

VIII. Kortárs Versmondó Verseny