DÖK

Rózsa utcai épület

Az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai épületében működő diákönkormányzat 304 tanulónk érdekeit képviseli. Tevékenységi körünkbe tartozik ezen kívül szabadidős programok megvalósítása, iskolarádió működtetése, iskolaújság készítése. Aktívan részt veszünk a városi diákönkormányzat munkájában, rendszeresen nagy számban képviseltetjük magunkat a Városi Ifjúsági Parlamentben is. Működésünk során kapcsolatot tartunk a fent említett szervezeten kívül a Madách utcai épületünkben működő Diákokért Egyesülettel, a szülői szervezettel és természetesen szorosan együttműködünk a nevelőtestülettel.

A tanév diákprogramjai:

Tanévnyitó szanazugi kirándulás

Minden tanévet úgy kezdünk, hogy a teljes iskola kivonul egy napra Szanazugba. A gyerekek játékos vetélkedőkön és sportprogramokon vesznek részt, emellett pedig lehetőségük van kötetlen játékra, beszélgetésre is.

Egészséges életmód hete

Minden év novemberében megtartott programsorozat, mely az alsó és a felső tagozat számára egyaránt a témát feldolgozó vetélkedőkből, sportversenyekből, kóstolókból, rajzpályázatokból áll.

Szeretet hete

A karácsonyt megelőző héten a gyerekek, szülők és a nevelők együtt készülnek az ünnepre. Kézműves foglalkozásokat szervezünk, mézeskalácsot sütünk, műsort állítunk össze, melyet közösen megtekintünk.

 Farsang

Februárban rendezzük a gyerekek farsangi bálját. A nyolcadikosok nyitótánccal készülnek, melyet gyönyörű ruhában adnak elő. A mulatságot megelőzi az izgalmas bálkirály-, királynőválasztás.

 Diáknap

Minden évben egy munkanap programjáról a diákönkormányzat dönt. Már jóval korábban nagy az izgalom a fő szervező nyolcadikosok körében, hiszen közülük választunk erre a napra diákigazgatót. A jelöltek kampányolnak, munkájukat egész stáb segíti. Ötleteikkel igyekeznek minél több szavazatot nyerni. Néhány ötlet a korábbi kampányokból: az iskolába érkezők csomagjainak szállítása, ingyenes ceruzahegyezés, biciklipumpálás, kiszolgálás az ebédlőben, dolgozatírás átvállalása, stb. A győztes a diáknapon a diákigazgató, de a programokat a nyolcadikosok közösen valósítják meg: iskolagyűlés tanár- és diáklegekkel, vetélkedők, népszerű játékok, sport, stb.

Madách utcai épület

A Madách utcai épületben is önálló Diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tagjai rendszeresen közreműködnek az iskolai életben, aktív közreműködők és segítők a különböző rendezvényeken. Munkacsoportok vannak, amelyeknek van 1-1 tanuló vezetője és 1-1 iskolai dolgozó segíti a különböző munkacsoportokat. Osztálytitkárok, egészségügyicsoport, sportfelelősök, közművelődési csoport, tanulmányi felelősök és egy munkacsoport van.

Feladataink közé tartozik az egészségnevelési hét szervezésében a részvétel, évente kétszer hulladékgyűjtést szervezün /ősz,tavasz/. A mikulás illetve karácsonyi ünnepek iskolai szervezését segíti a diákönkormányzat, vendégül látjuk iskolánk volt dolgozóit, óvodásokat és szerény ajándékkal lepjük meg iskolánk osztályait.

Évente van egy nap, amely a diákönkormányzaté, ezen a napon különböző programok várják a gyerekeket. Tanév végén kerül megrendezére a Diákparlament iskolai változata. Az iskola vezetőségének az osztályok képviselői elmondhatják javaslataikat, kérdéseiket.

Tanév közben különböző előadássorozatokat igyekszünk biztosítani tanulóinknak.  A 2009/10-es tanév az “Agresszió” téma felé fordul.

A Madách utcai épületben 1999 óta működik a Diákokért Egyesület. Egyesületünk a diákokért jött létre, őket támogatja. Ezúton is szeretnénk megköszönni az Önök által felajánlott segítséget és támogatást valamint adójuk 1%-át, amellyel segítették, és segítik az egyesület működését. Kérjük, hogy amennyiben módjuk, lehetőségük van rá továbbiakban is támogassanak bennünket! / Adószám: 18382110-1-04/ Köszönjük!

Madách Utcai Általános Iskola Diákokért Egyesület

5600 BÉKÉSCSABA

Madách u. 2.

Adószám: 18382110-1-04