Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

2020. március 16-án (hétfőn) új oktatási munkarend lép életbe: a digitális munkarend, mely lehetővé teszi, hogy a tanévet a tervek szerint be lehessen fejezni. Hétfőtől a tanulók nem látogathatják a nevelési-oktatási intézményeket. Olyan oktatási mód kerül bevezetésre, amely a személyes találkozást nem igényli, ennek kidolgozása folyamatban van. A módszertani ajánlásban kerül pontosan meghatározásra, hogy mi a pedagógusok és mi a diákok feladata, hogyan kell eljárni, amelyet természetesen megosztunk Önökkel. Tanulóink iskolában maradt felszerelésüket a hétfői napon átvehetik. Amennyiben szükséges lesz, kiscsoportos felügyeleti rend kerül kialakításra azoknak a tanulóknak, akiknek szülei indokolt esetben nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, de a legjobb megoldás az, ha minden diák otthon marad. Ennek részletes szabályozása nem jelent még meg, mihelyt ez ügyben lesz kidolgozott eljárásrend tájékoztatást adunk. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent, kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot. Kérem, kövessék figyelemmel a híradásokat, az intézmény Facebook oldalát és a honlapunkat.

Petri Hajnalka Intézményvezető