Ügyintézés

Tisztelt szülők!

Iskolánkban az ügyintézés 2020. március 23-tól Madách utcai intézményünkben (Békéscsaba, Madách u. 2.) folyik munkanapokon 08-16 óra között telefonon és elektronikus úton.
Intézményvezetőként munkaidőben az intézményben tartózkodom, távollétem idején kijelölt helyettesem tartózkodik benn.
Kérjük, tartsák szem előtt, hogy a személyes kapcsolattartás minden tekintetben kerülendő, csak indokolt esetben, melyhez előzetes egyeztetés szükséges. Megértésüket köszönöm!

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-66/324-909
Email: madach@erzsebethelyi.hu

Petri Hajnalka
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején is az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a (továbbiakban Gyvt.) szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül biztosítja a gyermekek számára 2020. március 30. hétfőtől.

Március 16-a óta iskolán kívüli oktatás folyik, de tanítási szünet nem lett elrendelve, ezért az étkezések megrendelése a szokásos módon történik továbbra is.

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést, ebédet tud biztosítani az általános iskolás gyerekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben. Az elkészült ételeket az intézmény alábbi 4 főzőkonyháján vehetik át minden nap 11-14 óráig:

  1. sz. Iskolacentrum Központi Konyha (Békéscsaba, Gyulai út 53-57.)
  2. sz. Általános Iskolai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.)
  3. sz. Óvodai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Orosházi út 32.)
  4. sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha (Békéscsaba, Trefort u. 2/1.)

Kérjük a szülőket írásban nyilatkozzanak, ha igénylik a szolgáltatást!

Az igények leadásának határideje: 2020. március 26. délelőtt 09:00 óra

 Az írásbeli nyilatkozatban jelölje meg

  • gyermeke nevét, osztályát
  • valamint azt, hogy melyik főzőkonyhán szeretnék az ételt átvenni.

Ennek megfelelően tudják az adott telephelyre az adagszámot biztosítani.

Írásbeli nyilatkozatukat, kérelmüket a következő email címekre juttassák el: erzsebethelyiugyvitel@gmail.com

A kedvezmények továbbra is a szokásos módon igénybe vehetők. Az étkezési térítési díjakat elsősorban átutalással kéjük rendezni, akinek erre nincs lehetősége azt a szülőt értesíteni fogják a készpénzes illetőleg bankkártyás fizetés módjáról és helyéről.

További információkat Szénásiné Gyeraj Mária ügyintézőtől a következő telefonszámon kaphatnak: 06 (20) 239-08-18

A speciális/diétás étkezési igényeket is kérjük 2020. március 26-án délelőtt 9:00-ig a fent megadott elektronikus levélcímre elküldeni.

A jelenlegi helyzetben csak laktóz- és gluténszegény diétát tudunk biztosítani az erre rászoruló tanulók részére.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Petri Hajnalka
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS-GYERMEKÉTKEZTETÉS-IGÉNYBEVÉTELÉNEK-MÓDJÁRÓL.pdf

Tisztelt Szülők!

A szülők különösen indokolt, kifejezett igénye esetén az iskola kiscsoportos foglalkozás keretében felügyeletet biztosíthat.
A gyermekek napközbeni felügyeleti lehetőségét csak az veheti igénybe 8-17 óra között, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a figyelmüket, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.
Kérem azokat a szülőket, akik nem tudnak gondoskodni gyermekük napközbeni felügyeletéről, hogy a tárgynapot megelőző munkanapon 16 óráig jelezzenek a madach@erzsebethelyi.hu email címre.
Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönöm!

Petri Hajnalka
intézményvezető

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatom Önöket arról, hogy a készpénzes ebédbefizetés 03.16-tól szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Petri Hajnalka
Intézményvezető

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Mától életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend.
Pedagógusaink folyamatosan készítik terveiket, mely alapján folyik majd a tanítás.
Kérem Önöket, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy a mai napon a Kréta faliújságra kitett üzenetünkre kérésünknek megfelelő módon reagálnak a megadott határidőn belül.

A kommunikáció elsődleges színtere a KRÉTA, e mellett a kollégáim folyamatosan hozzák létre a Microsoft Teams osztályait, csoportjait. Ezek mellett a már meglévő, osztály, közösségi csoportok továbbra is működnek.

Terveink szerint a tanulók a holnapi naptól kapják meg az e heti feladataikat. Kérem, továbbra is folyamatosan figyeljék elektronikus elérhetőségeinket, (Kréta, iskolai honlap, Facebook)!

Közös feladatunkat eredményesen csak az Önök támogatásával, segítségével tudjuk megvalósítani.

Az intézmény munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Ez idő alatt telefonos kapcsolattartás működik. (Madách utca: 06 66 326 218, Rózsa utca: 06 66 327 085)

Tisztelettel: Petri Hajnalka
                   intézményvezető

2020.03.16.