Ügyintézés

Tisztelt szülők!

Iskolánkban az ügyintézés 2020. március 23-tól Madách utcai intézményünkben (Békéscsaba, Madách u. 2.) folyik munkanapokon 08-16 óra között telefonon és elektronikus úton.
Intézményvezetőként munkaidőben az intézményben tartózkodom, távollétem idején kijelölt helyettesem tartózkodik benn.
Kérjük, tartsák szem előtt, hogy a személyes kapcsolattartás minden tekintetben kerülendő, csak indokolt esetben, melyhez előzetes egyeztetés szükséges. Megértésüket köszönöm!

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-66/324-909
Email: madach@erzsebethelyi.hu

Petri Hajnalka
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJÁRÓL

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején is az önkormányzatoknak továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a (továbbiakban Gyvt.) szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekétkeztetést a veszélyhelyzet idején is a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézményen keresztül biztosítja a gyermekek számára 2020. március 30. hétfőtől.

Március 16-a óta iskolán kívüli oktatás folyik, de tanítási szünet nem lett elrendelve, ezért az étkezések megrendelése a szokásos módon történik továbbra is.

Az intézmény napi egyszeri meleg étkezést, ebédet tud biztosítani az általános iskolás gyerekek számára egyszer használatos csomagoló edényekben. Az elkészült ételeket az intézmény alábbi 4 főzőkonyháján vehetik át minden nap 11-14 óráig:

  1. sz. Iskolacentrum Központi Konyha (Békéscsaba, Gyulai út 53-57.)
  2. sz. Általános Iskolai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.)
  3. sz. Óvodai Napközi-otthonos Konyha (Békéscsaba, Orosházi út 32.)
  4. sz. Középiskolai Kollégiumi Konyha (Békéscsaba, Trefort u. 2/1.)

Kérjük a szülőket írásban nyilatkozzanak, ha igénylik a szolgáltatást!

Az igények leadásának határideje: 2020. március 26. délelőtt 09:00 óra

 Az írásbeli nyilatkozatban jelölje meg

  • gyermeke nevét, osztályát
  • valamint azt, hogy melyik főzőkonyhán szeretnék az ételt átvenni.

Ennek megfelelően tudják az adott telephelyre az adagszámot biztosítani.

Írásbeli nyilatkozatukat, kérelmüket a következő email címekre juttassák el: erzsebethelyiugyvitel@gmail.com

A kedvezmények továbbra is a szokásos módon igénybe vehetők. Az étkezési térítési díjakat elsősorban átutalással kéjük rendezni, akinek erre nincs lehetősége azt a szülőt értesíteni fogják a készpénzes illetőleg bankkártyás fizetés módjáról és helyéről.

További információkat Szénásiné Gyeraj Mária ügyintézőtől a következő telefonszámon kaphatnak: 06 (20) 239-08-18

A speciális/diétás étkezési igényeket is kérjük 2020. március 26-án délelőtt 9:00-ig a fent megadott elektronikus levélcímre elküldeni.

A jelenlegi helyzetben csak laktóz- és gluténszegény diétát tudunk biztosítani az erre rászoruló tanulók részére.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelettel:

Petri Hajnalka
intézményvezető

TÁJÉKOZTATÁS-GYERMEKÉTKEZTETÉS-IGÉNYBEVÉTELÉNEK-MÓDJÁRÓL.pdf

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatom Önöket arról, hogy a készpénzes ebédbefizetés 03.16-tól szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Petri Hajnalka
Intézményvezető

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Mától életbe lép az új, tantermen kívüli digitális tanrend.
Pedagógusaink folyamatosan készítik terveiket, mely alapján folyik majd a tanítás.
Kérem Önöket, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy a mai napon a Kréta faliújságra kitett üzenetünkre kérésünknek megfelelő módon reagálnak a megadott határidőn belül.

A kommunikáció elsődleges színtere a KRÉTA, e mellett a kollégáim folyamatosan hozzák létre a Microsoft Teams osztályait, csoportjait. Ezek mellett a már meglévő, osztály, közösségi csoportok továbbra is működnek.

Terveink szerint a tanulók a holnapi naptól kapják meg az e heti feladataikat. Kérem, továbbra is folyamatosan figyeljék elektronikus elérhetőségeinket, (Kréta, iskolai honlap, Facebook)!

Közös feladatunkat eredményesen csak az Önök támogatásával, segítségével tudjuk megvalósítani.

Az intézmény munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Ez idő alatt telefonos kapcsolattartás működik. (Madách utca: 06 66 326 218, Rózsa utca: 06 66 327 085)

Tisztelettel: Petri Hajnalka
                   intézményvezető

2020.03.16.

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők!

2020. március 16-án (hétfőn) új oktatási munkarend lép életbe: a digitális munkarend, mely lehetővé teszi, hogy a tanévet a tervek szerint be lehessen fejezni. Hétfőtől a tanulók nem látogathatják a nevelési-oktatási intézményeket. Olyan oktatási mód kerül bevezetésre, amely a személyes találkozást nem igényli, ennek kidolgozása folyamatban van. A módszertani ajánlásban kerül pontosan meghatározásra, hogy mi a pedagógusok és mi a diákok feladata, hogyan kell eljárni, amelyet természetesen megosztunk Önökkel. Tanulóink iskolában maradt felszerelésüket a hétfői napon átvehetik. Amennyiben szükséges lesz, kiscsoportos felügyeleti rend kerül kialakításra azoknak a tanulóknak, akiknek szülei indokolt esetben nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, de a legjobb megoldás az, ha minden diák otthon marad. Ennek részletes szabályozása nem jelent még meg, mihelyt ez ügyben lesz kidolgozott eljárásrend tájékoztatást adunk. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent, kérünk minden tanulót és szülőt, hogy közösen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot. Kérem, kövessék figyelemmel a híradásokat, az intézmény Facebook oldalát és a honlapunkat.

Petri Hajnalka Intézményvezető